Cống gồm 2 ống cống, đường kính 1m nên nước trên kênh Tham Lương khó lưu thoát