Đường Lê Trọng Tấn rộng 30-35m, 6 làn xe nhưng nhiều năm qua, đoạn cầu Bưng dài hơn
500m hướng ra quốc lộ 1 bị bó thắt lại chỉ còn khoảng 7m, bằng chiều rộng của cầu hiện hữu.