Ông Bùi Xuân Cường (đứng) còn cho biết, nhằm giúp người dân được thuận lợi khi làm các
thủ tục liên quan đến đường thủy nội địa, Sở GTVT đang phối hợp với Cục Đường thủy
nội địa Việt Nam đưa ra 28 ứng dụng dịch vụ công (Ảnh: sưu tầm)