Phương thức thanh toán mới nhất dự án Green Town Bình Tân