Thư ngỏ chính thức từ ngân hàng HD Bank về việc bảo lãnh cho vay căn hộ Green Town Bình Tân